آموزش تغییر زبان بازی Battlefield 4 (روسی به انگلیسی)

این روز ها عده زیادی به دلیل قیمت کمتر نسخه روسی نسبت به اروپایی، این نسخه را خریداری میکنند. امروز قصد داریم آموزش تغییر زبان بازی Battlefield 4 را برای شما قرار دهیم. امیدواریم مفید واقع شود.

ThemeREX © 2018. All rights reserved.